×

O Fundacji

Mówi się, że cierpienie dziecka jest
największą porażką ludzkości.

Mówi się, że kiedy cierpi dziecko
to cierpi cały świat.

Ból, jakiego doznaje mała istota, jest zawsze niesprawiedliwy i niewytłumaczalny. Nieszczęście, które dotyka dziecka jest nieszczęściem całej rodziny, zarówno w zakresie emocjonalnym, jak i materialnym.

Fundacja Szlachetny Gest chce być kołem ratunkowym dla dzieci, które z różnych powodów, potrzebują wsparcia w walce o swoje zdrowie. Naszym podopiecznym niesiemy pomoc duchową i materialną. Wspieramy zarówno najmłodszych, jak również ich rodziny. Zbieramy fundusze na specjalistyczne operacje, zabiegi, leczenie, rehabilitację oraz leki. W pierwszej kolejności skupiamy się na wsparciu najmłodszych, którzy ucierpieli w wyniku poparzeń ciała.

Jeśli i Ty chcesz pomagać razem z nami, zobacz, jak możesz dokonać szlachetnej wpłaty na konto naszej fundacji lub w inny sposób zaangażować się w nasze działania.
JAK DZIAŁA NASZA FUNDACJA?
CELE FUNDACJI
 • niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym;
 • niesienie pomocy młodym sportowcom;
 • niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach;
 • niesienie pomocy rodzicom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej;
 • udzielanie pomocy domom dziecka;
 • udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym;
 • udzielanie pomocy uczniom i studentom na cele naukowe oraz organizacjom studenckim na realizacje ich celów statutowych;
 • udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej;
 • działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna;
 • działalność sportowa i turystyczna.
SPOSOBY DZIAŁANIA

Fundacja realizuje swoje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) poprzez:

 • zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego;
 • pomoc finansową i rzeczową,
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 • organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży

Zapisz mnie na newsletter:

Bądź na bieżąco:

Top