×

Jakie prawa przysługują rodzicom niepełnosprawnego dziecka?

Jak dziś wygląda pomoc państwa dla tych, którzy przyjęli na świat niepełnosprawne dzieci? Poniżej garść przydatnych informacji na ten temat kilku z nich.

Świadczenie pielęgnacyjne

Gdy niepełnosprawne dziecko wymaga opieki, jedno z rodziców może liczyć na świadczenie pielęgnacyjne. Podczas ubiegania się o nie, nie ma przewidzianego kryterium dochodowego – tego typu pomoc przyznaje się bez względu na wysokość zarobków rodziców. Podstawowym warunkiem jest tutaj rezygnacja z pracy lub nie podejmowanie się jej z powodu konieczność opieki nad dzieckiem. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to około 1600 złotych brutto. Co ważne, państwo opłaca składki za opiekuna, co oznacza, że w przyszłości będzie przysługiwała jej emerytura.

Zasiłek pielęgnacyjny

Jego wysokość to około 150 złotych, a przyznawany jest on w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zagwarantowania osobie niepełnosprawnej należytej opieki. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, o ile legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 lat, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, gdy niepełnosprawność powstała w wieku poniżej 21 lat
  • osobie powyżej 75 roku życia.

Zasiłek rodzinny

Ma on celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia,
  • 21 roku życia, gdy uczy się w szkole,
  • 24 roku życia, o ile kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kluczowym kryterium, które należy spełnić, by móc pobierać zasiłek rodzinny jest kryterium dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć kwoty 574 złotych. W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, próg dochodowy zwiększa się do kwoty 664 złotych.

W przypadku dzieci poniżej 5 roku życia zasiłek rodzinny wynosi 77 złotych, dzieci powyżej 5 roku życia i do ukończenia 18 roku życia – 106 złotych, powyżej 18 roku życia i do ukończenia 24 roku życia – 115 złotych.

 

 

Spodobał Ci się artykuł?
Wesprzyj Fundację Szlachetny Gest!

Zapisz mnie na newsletter:

Bądź na bieżąco:

Top