×

Wady serca u dzieci

Wrodzone wady serca u dzieci stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów niemowląt w naszym kraju. U wcześniaków stwierdza się je dwa razy częściej niż u dzieci urodzonych o czasie. Dzięki ogromnemu postępowi medycyny, obecnie możliwe jest ratowanie dzieci obciążonych nawet bardzo złożonymi wadami serca. Niestety, często z powodu braku wyraźnych objawów tuż po porodzie, diagnostyka opisywanej dolegliwości zostaje odłożona w czasie, co może prowadzić nawet do zgonu. W związku z tym, kluczowe znaczenie odgrywa tutaj możliwie jak najwcześniejsze rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia.

Wady serca u najmłodszych a nieprawidłowości chromosomalne i genowe

Jeden z zespołów genetycznych, który predysponuje do wystąpienia wrodzonych wad serca u dzieci to zespół Downa. Jak pokazują badania, aż 40 procent cierpiących na niego pacjentów wykazuje zaburzenia w budowie serca takie, jak ubytki w przegrodzie międzykomorowej czy zespół Fallota. W zespole Turnera  około 10 procent dzieci boryka się ze zwężeniem cieśni aorty, a tyle samo z wadami zastawki aortalnej. Wzrostem podatności na wystąpienie wrodzonych wad serca cechują się także zespoły z mutacją pojedynczych genów (mowa tu między innymi o zespole Mardana czy Nooan).

Ryzyko wystąpienia wad serca u dzieci wzrasta, gdy jedno lub obydwoje rodziców lub rodzeństwo cierpi na tę dolegliwość.

Wady serca u dzieci a wirusy

Udało się udowodnić, iż infekcja wirusem różyczki u choroby ciężarnej ma wpływ na występowanie wad wrodzonych, w tym wad serca. Ich występowanie może być także związane z pozostałymi wirusami z grupy tzw. TORCH (toksoplazma gondii, cytomegalia, wirus różyczki, wirus opryszczki i inne).

Wady serca u dzieci a czynniki środowiskowe

Z wrodzonymi wadami serca często borykają się dzieci matek, które w czasie ciąży spożywały alkohol, paliły papierosy lub przyjmowały narkotyki oraz niektóre leki. Również kobiety z padaczką oraz cukrzycą mają większą szansę na urodzenie dziecka z tego typu zaburzeniem.

Rodzaje wad serca u dzieci

Wady serca u najmłodszych podzielić można na:

  • Wady ze zwiększonym przepływem płucnym – w tym przypadku mamy do czynienia z przeciekiem krwi bogatej w tlen z krążenia systemowego z powrotem do płuc. W wyniku tego dochodzi do przeciążenia dodatkową objętością krwi zarówno samego mięśnia serca, jak płuc. Przykładami takich wad są: ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, drożny przewód tętniczy, ubytek w przegrodzie międzykomorowej oraz wspólny kanał przedsionkowo-komorowy.
  • Wady ze zmniejszonym przepływem płucnym – ich cechą charakterystyczną jest zbyt mała ilość krwi krążącej przez płuca, w konsekwencji czego ta, która trafia do tkanek, niesie zbyt mało tlenu. Niewielka zawartość tlenu we krwi trafiającej do tkanek może objawiać się pod postacią sinicy widocznej na ustach, języku czy śluzówkach jamy ustnej. Do tej grupy wad serca zalicza się atrezję zastawki trójdzielnej, atrezję zastawki tętnicy płucnej, tetralogię Fallota oraz przełożenie wielkich pni tętniczych.
  • Wady z utrudnionym przepływem krwi – głównym problemem jest tutaj istniejące zwężenie na drodze przepływu dla krwi, co skutkuje przeciążeniem serca, które jest zmuszone do pracy pod zwiększonym obciążeniem. Stan ten może prowadzić do stopniowego uszkodzenia serca oraz jego niewydolności. Przykładamy tego typu wad są: stenoza płucna, stenoza aortalna oraz koarktacja aorty.
  • Wady złożone – w tym przypadku mamy do czynienia z współwystępowaniem kilku problemów jednocześnie. Do takich wad zalicza się całkowity nieprawidłowy drenaż żył płucnych, zespół hipoplazji lewego serca oraz wspólny pień tętniczy.
Spodobał Ci się artykuł?
Wesprzyj Fundację Szlachetny Gest!

Zapisz mnie na newsletter:

Bądź na bieżąco:

Top