×

Stopnie upośledzenia umysłowego

Wyróżnić można cztery stopnie upośledzenia umysłowego (lekkie, umiarkowane, znaczne oraz głębokie), które ocenia się na bazie różnego rodzaju pomiarów sprawności intelektualnej.

Upośledzenie umysłowe lekkie

 • IQ między 50 a 69,
 • dorośli pacjenci nie przekraczają ogólnego poziomu rozwoju umysłowego dziecka 12-letnia, a ich dojrzałość społeczna – 17 letniego,
 • umiejętności językowe nabywane są z pewnym opóźnieniem, lecz poziom posługiwania się mową umożliwia zaspokojenie codziennych potrzeb,
 • niezależność w wykonywaniu czynności takich, jak wydalanie, mycie się czy jedzenie,
 • trudności w nauce czytania i pisania,
 • gorsza pamięć logiczna,
 • mniejsza trwałość i podzielność uwagi dowolnej,
 • niedokładne spostrzeżenia,
 • trudności w wyodrębnianiu kluczowych cech przedmiotów,
 • uboższy zasób słów,
 • brak definiowania pojęć abstrakcyjnych,
 • gorsza zdolność uogólniania,
 • zaburzenia motoryki – mniejsza szybkość oraz precyzja ruchów.

Upośledzenie umysłowe umiarkowane

 • IQ na poziomie 35-49,
 • dorośli pacjenci nie przekraczają ogólnego poziomu rozwoju umysłowego 8-latka, a ich dojrzałość społeczna – 10-latka,
 • powolny rozwój posługiwania się mową,
 • częstsze choroby somatyczne i wady narządów wewnętrznych,
 • wymaganie nadzoru jeśli chodzi o zaspokajanie podstawowych potrzeb (dotyczy to jedynie części osób),
 • dominacja uwagi mimowolnej,
 • wolniejsze postrzeganie,
 • zdolność do wykonywania prostych prac pod nadzorem,
 • w większości przypadków niemożność opanowania sztuki czytania i pisania.

Upośledzenie umysłowe znaczne

 • IQ na poziomie 20-34,
 • dorośli pacjenci nie przekraczają ogólnego poziomu rozwoju umysłowego 5-6-latka, a ich dojrzałość społeczna – 7-8 latka,
 • częściej niż umiarkowanie upośledzeni mają wady słuchu, wzroku, choroby somatyczne oraz niedowłady i prężenia kończyn,
 • brak uwagi dowolnej,
 • wymawianie prostych, 4-5 wyrazowych zdań,
 • możliwość opanowania 4-5 liczb,
 • rozróżnianie kształtów geometrycznych,
 • samodzielne zaspokajanie potrzeb fizjologicznych,
 • samodzielne poruszanie się po najbliższej okolicy.

Upośledzenie umysłowe głębokie

 • IQ na poziomie nie przekraczającym 20,
 • nie przekraczanie poziomu funkcjonowania intelektualnego 3-latka, a ich przystosowanie społeczne – 4 latka,
 • wady słuchu i wzroku, niedowłady, często także porażenie kończyn,
 • znaczące ograniczenie zdolności rozumienia oraz wykonywania poleceń,
 • brak albo ograniczone możliwości poruszania się,
 • częsty brak umiejętności kontrolowania własnych potrzeb,
 • zwykle niemożność poruszania się,
 • nie posługiwanie się umową,
 • ograniczone rozumienie słów,
 • brak uwagi dowolnej,
 • wymagana stała opieka.

 

Spodobał Ci się artykuł?
Wesprzyj Fundację Szlachetny Gest!

Zapisz mnie na newsletter:

Bądź na bieżąco:

Top